Privacyverklaring
European Valve Automation Centre bv (EVAC bv) mei 2018

EVAC bv behandelt de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk en zal deze gegevens niet verkopen. Uw gegevens worden alleen gedeeld met partijen die betrokkenen zijn bij de verwerking van uw order. De medewerkers van EVAC bv en de door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

European Valve Automation Centre bv (EVAC bv)  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EVAC bv , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EVAC bv verstrekt. EVAC bv kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam, geslacht en functietitel;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw IP-adres.

WAAROM EVAC bv GEGEVENS NODIG HEEFT

EVAC bv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan EVAC bv uw persoonsgegevens gebruiken omdat deze noodzakelijk zijn voor ons orderproces. Hieronder verstaan wij offertes, orderbevestigingen, facturen en het afleveren van goederen uit ons assortiment.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

EVAC bv verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens van haar contacten. Indien u er van overtuigt bent dat wij zonder toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@evac-valves.com zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

EVAC bv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EVAC bv) tussen zit.

HOE LANG EVAC bv GEGEVENS BEWAART

EVAC bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en te voldoen aan de wettelijke bewaartermijn, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

DELEN MET ANDEREN

EVAC bv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van EVAC bv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EVAC bv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@evac-valves.com. EVAC bv  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

EVAC bv behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken u deze privacyverklaring regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Als we wijzigingen aanbrengen die een significante verandering van onze privacypraktijk met zich meebrengen, brengen we u per e-mail op de hoogte of plaatsen we een melding op onze website voordat de wijziging van kracht wordt.

BEVEILIGEN

EVAC bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met EVAC bv via  info@evac-valves.com. U heeft ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 www.evac-valves.com is een website van EVAC bv. EVAC bv is als volgt te bereiken:

European Valve Automation Centre bv (EVAC bv)
Van Leeuwenhoekweg 15
5482 TK  Schijndel

Telefoon: + 31 (0)73 5431915
E-mail: info@evac-valves.com

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17132042